Szabályzat, szerződési feltételek

A jelen szabályzat a AdComNet Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett sportmotor.hu és kepesmotor.hu oldalakon (továbbiakban: Honlapokon) elérhető szolgáltatások igénybe vételének feltételeit tartalmazza.

Regisztrációjával felhatalmazza a szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztrálás után ránk bízott email címét bizalmasan kezeljük. A Felhasználó általi további adatszolgáltatás önkéntes, így Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott további személyes adatok a honlapokon szerepelhetnek.

Az igénybe vett szolgáltatások használata során, a felhasználó nem tölt fel olyan tartalmat, amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • nem a megfelelő rovathoz tartozik;
 • amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést.;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja
 • pornográf, szexuális jellegű, szexuális ingerkeltésre irányulnak (kivéve ha az adott témánál feltünteti a szolgáltató, hogy az csak a 18. életévüket betöltött felhasználóknak szól);
 • az szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató, a szolgáltató üzleti partnerei vagy a szolgáltató felhasználóinak jogait
 • az szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató üzleti érdekeit
 • hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • kéretlen (spam) hirdetésnek minősül

A feladott apróhirdetésben nem szerepelhet:

 • a Képes Motor oldaláról kimutató link
 • olyan fotó, ami weboldalt reklámoz vagy feliratokat tartalmaz
 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó információ
 • fegyver, lőszer, robbanóanyag
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklám
 • megtévesztő reklám

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törli:

 • a fenti kitételeknek nem megfelelő hirdetéseket
 • az ismételt apróhirdetéseket
 • az azonos hirdetőhöz tartozó több hirdetést amennyiben az adott felhasználónak nincs hirdetői csomagja
 • a nem konkrét eladó járműre/cikkre, hanem általában egy cégre, akciókra, használt vagy új motorok kínálatára, termékválasztékra, motorokhoz kapcsolódó szolgáltatásra hívja fel a figyelmet (amennyiben a hirdetés nincs kiemelve)
 • a sorozatosan törölt, majd feladott hirdetéseket
 • a nem a terméket ábrázoló fotóval ellátott hirdetéseket
 • az azonos hirdetőhöz létrehozott különböző felhasználókat
 • a megtévesztő hirdetéseket

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapokon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az illegális tartalmak feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.

A szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A szolgáltató jogában áll hogy a fenti előírásokba ütköző tartalmakat a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje. A szolgáltató a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre a feltöltött tartalmakon.

A honlapokon közzétett szövegek, képek, videók és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a feltöltést követően a szolgáltatóra szállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában a szolgáltató engedélyéhez kötött. Ez nem zárja ki a felhasználó saját anyagainak (szövegek, képi anyagok) az általa történő további szabad felhasználását.

A honlapokon közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk.

A szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a szolgáltató kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Felhasználó a honlapok szolgáltatásait saját felelősségére használja.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Hirdetések kiemelése

A felhasználó a hirdetések kezelése menüpontban kiemelheti hirdetését. A kiemelések kifizetése átutalással vagy bankkártyával történik.

A nem konkrét eladó járműre/cikkre, hanem általában egy cégre, akciókra, használt vagy új motorok kínálatára, termékválasztékra, motorokhoz kapcsolódó szolgáltatásra hívja fel a figyelmet, arra az üzleti kiemelés árai vonatkoznak. Amennyiben üzleti hirdetését a normál kiemelési árakkal fizeti ki a hirdetéskiemelés időtartamát az üzleti kiemelés árához viszonyítva állítjuk be.

A felhasználó a kiemelést az összeg beérkezése után élesítheti. A hirdetéskiemelés automatikus vagy manuális aktiválásával felhasználó elfogadja, hogy annak összegét részben vagy egészben nem térítjük vissza, másik hirdetésre nem viheti át.

A hirdetéskiemelések a lejárat időpontját követően automatikusan törlődnek.

Az első helyre kiemelés sorrendjét az aktiválás időpontja határozza meg. A címlapra kiemelt hirdetések sorrendjét rendszerünk véletlenszerűen határozza meg.

A kifizetésre váró kiemelések 30 nap után törlődnek.

Hirdetői csomag

A felhasználó a megrendelt hirdetői csomagnak megfelelően több terméket is feltölthet. A hirdetői csomag lejárta után a termékek inaktívvá válnak.

A hirdetői csomaghoz ajándék kreditek járnak, amik hirdetés kiemelésre válthatók (1 kredit = 1 Ft). A kreditek beváltása a megrendelő oldalon történik, a fizetési módok között feltüntetjük a kredittel való aktiválást, amennyiben az adott kiemelés összege nem haladja meg a kreditek számát.

Számlázás

A hirdető tudomásul veszi, hogy a szolgáltató elektronikus úton állítja ki számláit, azok befogadásáról a hirdetőnek kell gondoskodnia.

Szolgáltató

Cégnév: AdComNet Kft.
Levelezési cím: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 15. I/3
Cégjegyzékszám: 18-09-110832
Adószám: 23761342-2-18
Bankszámlaszám: 10700127-67049064-51100005
Kapcsolat »